News

Title : CLASS IX - DT2 DATESHEET

CLASS IX - DT2 DATESHEET

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 13 Oct 2021 | ...Read more

Title : CLASS XI - DT1 DATESHEET

CLASS XI - DT1 DATESHEET

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 13 Oct 2021 | ...Read more

Title : CLASS XII TERM 1 PRACTICAL DATESHEET SCHEDULE : 4 OCT'21 TO 12 OCT'21

CLASS XII TERM 1 PRACTICAL DATESHEET SCHEDULE : 4 OCT'21 TO 12 OCT'21

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 30 Sep 2021 | ...Read more

Title : XI MID TERM PRACTICAL DATESHEET 2021

XI MID TERM PRACTICAL DATESHEET 2021

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 10 Sep 2021 | ...Read more

Title : Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes X, XII

Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes X, XII

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 10 Sep 2021 | ...Read more

Title : Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes IX, XI

Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes IX, XI

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 10 Sep 2021 | ...Read more

Title : Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes VI - VIII

Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes VI - VIII

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 10 Sep 2021 | ...Read more

Title : Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes III - V

Datesheet for Mid Term Assessment 2021 - Classes III - V

Posted by : SDPS ADMIN | Date : 10 Sep 2021 | ...Read more