Faculty

Faculty : 2019-2020
Teacher’s Name Qualifications
Mr. Umesh Kumar Chhikara M.Sc. (Physics), B.Ed, M.Ed
Mrs. Smrity Malhotra M.Com. B.Ed.
Mrs. Amita Bhatia M.Com. B.Ed.
Mrs. Anju Jain M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
Ms. Anshu M.Sc. (Physics) B.Ed
Dr. Ajay Kumar Verma M. P.Ed.
Mrs. Mala Kapoor M.A. (English) B.Ed.
Mrs. Monika Gautam M.A. (Geog.) B.Ed.
Mrs. Vandana Khanna M.A. (Eco nomics) B.Ed.
Mrs. Shikha Khera M.Sc. (Maths) B.Ed.
Dr. Usha Diddi M.A. (Hindi) B.Ed.,Ph.D
Mrs. Sunita Goel M.Sc. (Maths) B.Ed.
Mrs. Deepika Nagpal M.Sc. (Maths) B.Ed.
Dr. Richa Navani M.F.A.,Ph.D
Mrs. Vandana Gupta M.C.A.,B.Ed
Mrs. Veenu Gupta M.Com. B.Ed.
Dr. Manju Arora M.Sc. (Botany) B.Ed.
Mrs. Harshika Kant M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
Mrs. Dimpy Saini M.A. (Economics) B.Ed.
Mrs. Pinky Gupta M.A. (Eng.) B.Ed.
Mrs. Deepa Arora M.A. (Eng.) B.Ed.
Mrs. Geeta Gupta M.Sc.(Physics) M..Ed.
Mrs. Neena Chawla M.A. (Sanskrit) B.Ed.
Mrs. Anju Gupta B.A. (Maths) Hon.B.Ed.
Mrs. Anjali Mahajan B.Com. B.Ed. PG Dip Comp. Sc. Ex.Dev.
Mrs. Mamta Manchanda B.Sc. (Home Science)(B. Ed.)
Mrs. Gurpreet Kaur M.Sc. (Computer Science)
Mrs. Shobhna Vashist M.A. (History) B.Ed.
Ms. Anju Siwal Nagar M.Sc. (Computer Science)
Mrs. Rekha Gupta M.A. (Maths) B.Ed.
Mrs. Sneh Lata M.P.Ed.
Mrs. Poonam Ahuja M.A. (Sanskrit) B.Ed.
Mrs. Santosh Gupta M.A. (Hindi) B.Ed.
Mrs. Sudesh Siddhu M.A. (Hindi) B.Ed.
Mrs. Monika Chowdhary M.A. (Economics) B.Ed.
Mrs. Garima Pahwa M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
Mrs. Pooja Ahuja M.A. (English) B.Ed
Mrs. Poonam Agrawal M.A. (Maths) B.Ed.
Mrs. Renu Malhotra M.Sc. (Physics) B.Ed.
Dr. Brijesh Kr. Singh M.P.Ed.
Mrs. Swati Gupta M.A. (English)
Mrs. Sadhna Sachdev M.A. (Eng.) B.Ed.
Mrs. Romi Bhardwaj M.A. (Hindi) B.Ed.
Mrs. Richa Khanna B.A. B.Ed
Mrs. Neeru Sharma M.A. (Political Science) B.Ed.
Mrs. Vandana Chadha M.A. B.Ed.
Mrs. Beena Gupta B.A. B.Ed.
Mrs. Anita Khosla B.Com. B.Ed.
Mrs. Rajnish Bala B.Sc. B.Ed.
Mrs. Mamta Aggarwal M.A. B.Ed.
Ms. Seema B.A. B.Ed.
Mrs. Kamal B.Com. B.Ed.
Mrs. Rekha Chadha B.A. (English) B.Ed.
Mrs. Vidhu Saxena B.A. (Dip.) Commercial Art
Mrs. Poonam Kharbanda B.Sc. B.Ed.
Mrs. Bindu Behl B.Com. B.Ed.2 yrs. Dip. Lib. Sc.
Mrs. Ekta Seth B.Sc. B.Ed.
Mrs. Ameeta Bhasin B.Com. B.Ed.
Mrs. Manju Dagar B.Sc. B.Ed.
Mrs. Harpreet Sethi B.A. B.Ed.
Mrs. Manju Arora B.A. B.Ed.
Mrs. Indu Bajaj B.A. B.Ed.
Mr. Manik Lal Sangeet XII Prabhakar Tabla
Mrs. Nidhi Sharma Sangeet Prab-hakar Katak dance (6 yrs.)
Mrs. Renu Pandey M.A. (Music)
Mrs. Chandrika Nidhi B.EI. B.Ed.
Mrs. Kiran Sabharwal M.Com. B.Ed.
Mrs. Preeti Dewan M.Com. B.Ed.
Mrs. Renu Sharma M.Phil. Phy. Education
Mr. Sumit Vashist XII Sangeet Prabhakar
Ms. Monika Aggarwal M.Com B.Ed
Mrs. Renu Sharma B.A. N.T.T.
Ms. Sarita Seth B.A. N.T.T.
Mrs. Bindu Kathpalia B.A. N.T.T.
Mrs. Vandana Tandon B.Sc. B.Ed.
Mrs. Meenakshi Sharma B.Com. N.T.T.
Mrs. Garima Rathi B.A. N.T.T.
Mrs. Vandana Gupta B.A. N.T.T.
Mrs. Deepti Chowdhary B.A. N.T.T.
Mrs. Madhu Mittal M.A. B.Ed.
Mrs. Shipra Gupta B.A. N.T.T.